kustoska platforma // curatorial platform 2010/2011

POZIV NA SUDJELOVANJE


Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na program Kustoska platforma.

Rok za prijavu je do 8.10.2010. godine.


OPIS PROJEKTA


Kustoska platforma je program čiji je cilj omogućiti dodatnu teorijsku i praktičnu edukaciju iz područja suvremene umjetnosti.
Uloga kustosa/ice suvremene umjetnosti u posljednjoj se dekadi radikalno izmijenila, a artikulacija kustoskog djelovanja razvija se danas na sjecištu različitih kreativnih, administrativnih i teorijskih praksi – koncipiranja izložbi, rada na individualnim umjetničkim produkcijama, predavanjima itd. Time se pozicija kustosa/ica u različitim kontekstima mijenja postajući sve hibridnija, a kustosi/ice preuzimaju znanja iz raznih društveno – humanističkih disciplina. Točka povezivanja i umrežavanja tih znanja za sada je nedostatno pokrivena službenim visokoškolskim sistemom u Hrvatskoj.

Zbog toga je program Kustoska platforma posvećen produbljivanju znanja iz suvremene nacionalne i međunarodne vizualne umjetnosti, te susretu i radu s protagonistima umjetničke, kustoske i kulturne scene u Hrvatskoj i svijetu. Rad na konkretnom izložbenom projektu sastavni je dio kustoskog programa, omogućujući polaznicima/ama uvid u moguće metodološke, tehničke i teorijske alate vezane uz koncepciju i realizaciju izložbi suvremene umjetnosti.

Kroz ovaj program želimo usmjeravati zainteresirane polaznike/ce na primjenu stečenih teorijskih znanja u praksu i potencirati umrežavanje i suradnju između bliskih, no nedovoljno povezanih humanističkih i kulturalnih struka, te potencirati njihovo uklapanje unutar profesionalnih mreža djelovanja u kulturi.
Kustoski program strukturiran je u tri osnovna istraživačko-teorijska modula koji se provode kroz seminare i radionice:

“Umjetnost uvijek ima posljedice”, metode i strategije izlagačkih praksi

voditeljice: kustoski kolektiv Što, kako i za koga/WHW

studeni / prosinac 2010.

Kako se umjetnička produkcija i izlagačke prakse pozicioniraju prema ideološkim i ekonomskim okvirima i diktatima sustava? U vremenu kada se pomaci globalnog pejzaža sve dramatičnije odražavaju na transformaciji modusa i okvira prezentacije suvremene umjetnosti, nameće se urgentna potreba preispitivanja odnosa izložbenog žanra i političko-ekonomskog konteksta unutar kojega se izložbe realiziraju. Okosnicu programa  tvori dvogodišnje istraživanje kustoskog kolektiva WHW vezano za pripreme 11. istanbulskog bijenala. Proces istraživanja, kustoski koncept i realizacija Bijenala kontekstualizira se u odnosu na povijest Istanbulskog bijenala, njegovu ulogu na turskoj umjetničkoj sceni i na globalnoj mapi bijenalnog žanra. Naslov modula “Umjetnost uvijek ima posljedice” referira se na istoimeni dvogodišnji suradnički projekt koji je ‘politiku izlaganja’ istraživao u kontekstu Jugoistočne Europe i u kojem su sudjelovali: tranzit.hu iz Budimpešte, Muzeum Stzuki iz Lodza, Centar za nove medije kuda.org iz Novog Sada i Što, kako i za koga/WHW iz Zagreba. U širem kontekstu modul propituje paradigmatske umjetničke i izložbene pozicije od 1950.-ih godina do danas, ukazujući na povijesni kontinuitet srodnih umjetničkih eksperimenata koji propituju društvenu ulogu umjetnosti i razvijaju različite strategije opozicije hegemonijskim odnosima.

WHW je udruga za vizualnu kulturu i kustoski kolektiv koji u Zagrebu djeluje od 1999. godine. Kustoski tim WHW čine: Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović. Svi WHW projekti osmišljeni su kao platforma za otvaranje rasprave o relevatnim društvenim pitanjima, te kao model suradnje i razmjene znanja i iskustava. Od 2003. WHW vodi program galerije Nova u Zagrebu. Članice kustoskog tima WHW bile su kustosice 11. Istanbulskog bijenala pod nazivom “What Keeps Mankind Alive? / Od čega čovjek živi?”, održanog u periodu od rujna do studenog 2009. godine.

Tekst i kontekst, kritički pristup umjetničkom radu

voditelj: Klaudio Štefančić

studeni / prosinac 2010.

Modul pod nazivom Tekst i kontekst fleksibilno je shvaćen niz predavanja, seminara i diskusija o položaju ‘govora o umjetnosti’ danas. U dogovoru s polaznicima, modul ima za cilj ispitati različite metode u interpretaciji umjetničkih radova – formalna, sadržajna, semiološka, psihoanalitička, diksurzivna metoda i dr.- kao i mogućnost njihove šire društvene distribucije (katalog, novine, televizija, blog itd.).

Klaudio Štefančić je komparatist književnosti i povjesničar umjetnosti. Od 2001. g. voditelj je Galerije Galženica. Pri osmišljavanju skupnih i samostalnih izložbi u Galeriji Galženica veliku pažnju posvećuje novomedijskoj umjetnosti, Internetu i tehnologiji u korelaciji s novim umjetničkim praksama, a među umjetnicima koji su izlagali u Galeriji ističe se veliki broj hrvatskih autora mlađe generacije. Surađuje s mladim, još neafirmiranim kustosima pri osmišljavanju i realizaciji programa Galerije nudeći je tako kao platformu za istraživanje i učenje. Piše i objavljuje tekstove s područja kritike i teorije umjetnosti (Život umjetnosti, Kontura, Zarez, Umjetnost riječi, II. program Hrvatskog radija).

Umjetničke, kustoske i aktivističke prakse u urbanom prostoru

voditeljice: IvanaMeštroviMihaelaRichter

listopad 2010. / siječanj 2011.

Da li su prakse kulturnog aktivizma poželjni gosti u zajednici čije je vrijeme generalno definirano konstruktima „radno“, „slobodno“, „televizijsko“. Kako objasniti antagonizam samih građana prema javnim protestima protiv krupnog kapitala koji zauzima „njihov“ prostor; nepercipiranje i nerazumijevanje suvremene umjetnosti i sveopću letargiju prema nesadržajnosti kojom su ispunjeni mnogi kvartovi i ulice. Pitanje je da li je drugačija percepcija građana uopće moguća dok svaka mikrozajednica /ulica ili kvart nemaju svoja poprišta promišljanja i realizacije. Ovaj modul će ponuditi pregled djelovanja lokalnih inicijativa, udruga i festivala koji svojim praksama propituju urbani prostor u želji da ga transformiraju u kulturno polje dijaloga, povezivanja, rekonstrukcije, uživanja…U pripremnoj fazi projekta predviđeni su susreti s inicijativama u kulturi i umjetnicima koji se bave društvenim relacijama unutar urbanog prostora, te diskusije o mogućnostima mikropromjena unutar kvarta kroz kustoske prakse. Susreti će pokriti tri teme: urbanizam i aktivizam, umjetnički projekti u urbanom prostoru, te kustoski projekti u urbanom prostoru. Nakon pripremne faze slijedi istraživanje polaznika/ca, te osmišljavanje mogućeg djelovanja untar jedne od gradskih četvrti.

Ivana Meštrov je kustosica, likovna kritičarka i povjesničarka umjetnosti, jedna od članica udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze, te asistentica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. Mihaela Richter je apsolventica povjesti umjetnosti i filozofije, te kustosica. Radila je kao stalna suradnica Kulture promjene Studentskog centra u Zagrebu na području vizualnih umjetnosti, te realizirala nekoliko izložbi u suradnji s Vanjom Žanko i Zbirkom Filip Trade. Zajednički su pokrenule program Kustoska platforma, a 2009. g. kao gošće urednice realizirale su broj 85. Života umjetnosti pod nazivom Fragmenti kustoskog diskursa.

U sklopu programa Kustoska platforma predviđena je terenska nastava, te otvorena predavanja za širu javnost.


ODABIR SUDIONIKA/CA

Program je otvoren za polaznike/ce koji su završili ili se nalaze na završnim godinama studija iz humanističkih znanosti/umjetnosti, te pokazuju interes ka profesionalnom usavršavanju u suvremenoj umjetnosti. Ukoliko je pokazan interes od pojedinaca iz neke druge discipline, moguće je učiniti iznimku.

Ne postoji razredbeni ispit za pristup kustoskom programu, ali će se, zbog vrlo ograničenog broja polaznika, provesti selekcija na bazi životopisa i pisma motivacije.

Maksimalan broj polaznika kustoskog programa je 15.

Za prisustvovanje je potrebno tečno znanje engleskoga jezika.

Sudionici/e programa će pridonositi participacijom u iznosu od 500 kn za terensko putovanje, dok će radionice, seminari, otvorena predavanja i prezentacije biti besplatne.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI

–          ime, prezime, telefonski kontakt i e-mail adresu

–          motivacijsko pismo

–          životopis/ europski format

Natječaj je otvoren od 8.9. do 8.10.2010. godine.

Prijave se šalju isključivo mailom na adresu:

kustoska.platforma@gmail.com

O rezultatima natječaja bit ćete obaviješteni do 15.10.2010.

Sva pitanja možete uputiti na gore navedenu mail adresu.

Vrijeme održavanja: od listopada 2010. do siječnja 2011. godine

Koncepcija i koordinacija projekta: Ivana Meštrov i Mihaela Richter

Stručni suradnici/ce:Klaudio Štefančić, kustoski kolektiv WHW

Organizacija projekta:Udruga Slobodne veze

Partner projekta: Galerija Nova, Zagreb
Web: http://www.kustoskaplatforma.com

Mail:kustoska.platforma@gmail.com

Projekt Kustoska platforma je podržan od strane Ministarstva kulture RH i Gradskog Uredaza obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s