EPHEMERAL INTERVENTIONS// Call for Artists

<Scroll down for English>

Haustor-galerija LiberSPACE
prostor za provociranje prolazne forme

U kontinuitetu povijesti zagrebačkih inicijativa i akcija u umjetnički neafirmiranim i javnim gradskim prostorima,  Haustor-galerija LiberSPACE poziva umjetnike na prostorno-specifičnu (re)akciju, promišljanje legislative prostora, ekonomije i ekologije umjetničkog rada, pozicije umjetnika i produkcijskih trendova unutar suvremenog birokratskog  aparata za proizvodnju umjetnosti i kulture.

Pozivamo umjetnice i umjetnike koji rade u različitim medijima da reagiraju efemernim intervencijama u haustor plesnog centra Liberdance u Jurišićevoj 7 u Zagrebu.

Prijedlog intervencije bi trebao uzimati u obzir specifičnost mjesta i koncepta galerije; slijediti logiku maksimalnog učinka kroz minimum djelovanja i proizvodnje u materijalnom smislu.

Želja ove inicijative jest potaknuti autore na promišljanje i realiziranje što minimalističkijeg, ekološkijeg i efemernijeg rada. Iz tog razloga nema produkcijskog budžeta, no odabrani autori će biti honorirani simboličnim iznosom od 400 kn!

Svaka intervencija odvija se/započinje službenim otvorenjem te biva dokumentirana, a dokumentacija nakon toga ostaje izložena nekoliko tjedana u izlogu Haustor-galerije LiberSPACE.

Prijava mora sadržavati:
– Životopis
– Portfolio (odabir 5-7 radova)
– Kratak prijedlog intervencije (ako već imate ideju)
S obzirom da se radi o prostorno-kontekstualno specifičnoj intervenciji, nije nužno u prijavi navesti konkretan prijedlog.
Za sva pitanja ili sastanak na lokaciji možete nas kontaktirati putem maila haustorgalerija.liberspace@gmail.com ili na telefon: 091 587 7503

Rok prijave: 15. 4. 2012.

Više o inicijativi
Haustor-galerija LiberSPACE pokrenuta je na inicijativu plesnog studija Liberdance, a u suradnji s likovnom umjetnicom Tonkom Maleković i udrugom za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze.
Galerija je okvir unutar kojeg se želi potaknuti promišljanje i realizacija produkcijski minimalno zahtjevnih te nestalnih umjetničkih formi. Koncept galerije koja se temelji na efemernosti umjetničkih intervencija odgovor je likovne umjetnice Tonke Maleković na poziv za realizaciju rada u datom prostoru. Namjesto fiksne i trajne instalacije u malenom haustoru plesnog studija, umjetnica pokreće galeriju efemernih intervencija, povezujući na taj način suvremenu likovnu umjetnost i ples, temeljem izmičuće forme djela, oblika s određenim trajanjem u vremenu, bez materijalnih posljedica.

Ukidajući materijalne posljedice umjetničkog rada i zaobilaženjem administrativnog aparata i procedura oko aplikacija i organizacije djelovanja izlagačkog prostora, želja nam je ostvariti mikro-alternativu prebirokratiziranom sustavu umjetnosti. Kroz svojevrsnu simbiozu s postojećim pravnim subjektom, plesnim studiom Liberdance, otvaramo fantomsku galeriju, platformu umjetničke produkcije, prostor koji je «gotovo ništa», koji proizvodi «gotovo ništa», koji se povremeno transformira, poprima privremena obličja i značenja zahvaljujući simboličkom kapitalu, vrijednosti ideje, spremnosti na suradnju, izjavi autora, direktnoj komunikaciji i akciji in situ.
Nasuprot idejnom inzistiranju na umanjivanju ili dokidanju produkcijsko-birokratskog mehanizma u nastajanju djela i funkcioniranju izlagačkog prostora, Haustor-galerija LiberSPACE umjetnicima za njihov rad pruža financijsku naknadu u vidu simboličnog autorskog honorara.
Poticaj za to je opće raširena percepcija umjetničke djelatnosti kao idealističko-hobističke odnosno kao djelovanja koje nije dovoljno društveno «korisno» da u ekonomsko-kompenzacijskom smislu bude tretirano kao i druga zanimanja (između ostalog i zanimanja usko povezana s proizvodnjom umjetnosti; od  kustosa i voditelja galerija, preko stručnih suradnika do tehničara, čuvara izložbi itd.). Tako se najčešće tek stavka umjetnikovog honorara potpuno previđa, kako od strane organizatora izložbi tako i u formularima prijava za financiranje umjetničkih projekata.
Obrćući hijerarhiju:
– sredstva za realizaciju
– naknada za rad,
promičemo oskudnost uvjeta u priliku za izazov i artikulaciju, te priliku za promišljanje pozicije i uloge umjetnika u aktualnoj društvenoj stvarnosti.

Nadalje, afirmirajući maleni i neugledni prostor haustora afirmiramo stav da legitimitet umjetničkoj aktivnosti ne donosi etablirani specijalizirani prostor, već da su odluka/inicijativa i sadržaj/kvaliteta sadržaja ti koji ga aktiviraju, uspostavljaju i legitimiziraju.
Bezlični privatno-javni prostor haustora odlukom inicijatora postaje Mjestom; prostorom identiteta zasnovanog na prolaznosti i promjenjivosti, postaje pogon za proizvodnju kulturne vrijednosti dostupne stanaru, članu plesnog studija, posjetitelju i prolazniku.
Usput je možda zanimljivo spomenuti da je prva međunarodna izložba suvremene umjetnosti u Zagrebu održana 1971. godine u sličnim uvjetima. Želeći se odmaknuti od galerijskog prostora i uobičajenog ritma izlaganja Braco Dimitrijević i Nena Baljković u veži Frankopanske 2a osnivaju galeriju Haustor Frankopanska 2a u kojoj je održano nekoliko jednodnevnih izložbi, a najbitnija je spomenuta izložba At the Moment na kojoj su sudjelovali poznati međunarodni umjetnici. Sama izložba trajala je svega 3 sata.

U kontinuitetu povijesti zagrebačkih inicijativa i akcija u umjetnički neafirmiranim i javnim gradskim prostorima,  Haustor-galerija LiberSPACE poziva umjetnike na prostorno-specifičnu (re)akciju, promišljanje legislative prostora, ekonomije i ekologije umjetničkog rada, pozicije umjetnika i produkcijskih trendova unutar suvremenog birokratskog  aparata za proizvodnju umjetnosti i kulture.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

<EN>

Haustor Gallery LiberSPACE
space to provoke a transient form

Within the historical continuity of Zagreb’s initiatives and actions in non afirmated and urban public spaces, Haustor Gallery LiberSPACE invites artists to spatially-specific (re) action, reflection of the space legislation, economy and ecology of an art work, the position of artists (and production trends) within the contemporary bureaucratic apparatus for production of art and culture.

We invite artists working in various media to react with ephemeral interventions in the hallway of the  Dance Center Liberdance, Jurisiceva street 7 in Zagreb.

Proposed interventions should take into account the specificity of the concept of the gallery, follow the logic of maximum performance through minimum (production) input in the material sense.This initiative is to encourage authors to reflect the realization of as minimal, as ecological, as ephemeral work possible. For this reason, there is no production budget, however the selected authors will get a symbolic remuneration of 400 kunas (around 55 euros).
.
The application should contain:
– CV
– Portfolio (a selection of 5-7 works)
– A brief proposal of intervention (if you already have an idea)
.
Given that this is a space-specific contextual intervention, it is not necessary to indicate a concrete proposal in the application .
For any questions or visiting location please contact us via e-mail haustorgalerija.liberspace @ gmail.com or by phone: + 385 91 587 7503
.
Application deadline: April 15, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s