Every House is an Island

rasti na drugu stranu_10

Svaka kuća je otok/ Every House is an Island

Exhibition dialogue of Tonka Maleković and Nadija Mustapić in grey)(area, Korčula, island of Korčula

Program Director : Darko Fritz

Exhibition Curator : Ivana Meštrov

Opening of the exhibition on Wednesday July 31 .2013 at  9 pm in new and temporary  (pop-up) exhibition space of grey) (area located in the old city of Korčula, ulica biskupa Luke Tolentića b.b.  The exhibition stays open until August 12 2013., and can be visited daily from 9 to 10 pm.

 

After every exhibition, we start anew. The same is for the houses. We inhabit them by ourselves or we share them forming a certain community. During that time, they constantly switch shapes in parallel with our movements, habits, personal stories and preoccupations. House is a paradigm of living space, and as well as the island, represents a microworld of strong individual markings.

Exhibition Every House is an Island  proposes an experiment in which a typical old style mansion of an old city of Korcula becomes a space and setting for an exhibition narrative, far from white cube parameters. In withdrawn insular context, slightly transformed by the temporary summer revival, the two artists  meet for the first time.

Tonka Maleković  presents for this occasion her most recent in situ photo/video/audio installation To Grow to the Other Side, 2013 questionning transitory states, the trauma of change, as well as its affirmative potential. House that hosts the exhibition space is seen within the eyes of an artist as an sculptural, architectural and metaphisical object, and its states as well as surroundings are reshaped or reaccentuated by various tools, photographs taken within the space playing with echoes and reflections, amplified sound of nearby water and visions of her own body in water suggesting the other sideness and psychogeographies.

Nadija Mustapić through her audiovisual installations The Additional Act, 2011 and Different Beginnings, 2009, highlights the imaginary profile of the space bringing additional plots and storylines, as well as potential inner and outer spatial turns. Both arists within the exhibition making process use the performative strategies pointing on the phenomenological effects on the viewer during the visit of the house and the exhibition, and revealing the spontaneous detours of self-recoginition processes.

About the authors:

Nadija Mustapić was born in 1976 in Rijeka, where she lives and works. She is working predominantly in video installation, but her practice includes documentary and experimental film, installation, drawing, printmaking, sculpture and performance. In her work she explores relationships between the spatial context and the performing body that interacts with it. The protagonist (played by the author herself) performs abstract actions in order to transform the actual space into a space of inner landscape of imagination.She graduated from Philosophy Faculty of Rijeka and pursued her studies in the field of graphics and intermedia at the University of Iowa, where she taught between 2003 and 2006 at the Department of Graphics. She is an assistant professor at the Art Aacedmy in Rijeka, and since 2011 involved in the conception and coordiation of an international degree in media art and practice ADRIAART. She is a member of an artist collective The Moving Crew, founded in Iowa, SAD (www.themovingcrew.org).  Since 2001 she has been exhibiting and the bnumerous collective and personal shows in Crotia and wordlwide, and present at the video and film selection and many festivals.

 

Tonka Maleković graduated from the Academy of Fine Artsin Zagreb in 2006. She works in and with public space. Projects are site-specific; multimediainstallations, ephemeralinterventionsand (participative) actions in urban environment.

From 2003, she exhibited in numerous exhibitions in Croatia and abroad and realized a number of projects in publicspace. She took part in residences: DEFAULT MasterclassinResidenc, Lecce, I; C.I.A Paris, FR; KKAustria; Vienna, A; CHIOSC Chisinau, Moldova; Temporary City, Pecs, HU; P.A.C.T. Zollverein, Essen, DE etc. She was awarded several artistic awards (1st prizeEssl 2007, Zagreb Salon Award 2009, Young Artist Award, HDLU 2010, finalist of Radoslav Putar Award 2010).

She is a member of professional artistic associations HDLU and HZSU and association for contemporary art practices, LooseAssociations.

In 2012, in cooperation with a dance studio Liberdance, the artist initiated a Hallway-gallery LiberSPACE – outdoorgallery for ephemeral interventions.

Lives and works in Zagreb.

Ivana Meštrov is an independant curator and scientific researcher at the Art History Department of the Faculty of Philosophy of Split University.  She is one of the co-curators of Young Artist Biennial Mediterranea 16/Errors Allowed  (6/6/-31/8/2013, Ancona, IT). She is one oft he active members of Loose Associations contemporary art practices. Lives and works in Zagreb and Split.

.

 

Author: Ivana Meštrov

 

<HR

???????????????????????????????

Svaka je kuća otok

 Izložbeni dijalog Tonke Maleković i Nadije Mustapić u Galeriji siva)(zona, Korčula, otok Korčula

Voditelj Galerije: Darko Fritz

Kustosica izložbe: Ivana Meštrov

Otvorenje izložbe u srijedu, 31.7.2013. u 21 sat u novom i privremenom (pop-up) izložbenom prostoru  galerije siva) (zona lociranom u starom gradu-Korčula, ulica biskupa Luke Tolentića b.b.  Izložba ostaje otvorena  do 12.8.2013., a moguće ju je posjetiti svakog dana od 21 do 22 sata.

Nakon svake izložbe, opet smo sami i počinjemo sve iznova. Slično vrijedi i za kuće. Obitavamo ih sami i u zajednici. Neprestano mijenjaju obličja usporedno s našim kretnjama, navikama, osobnim pričama i preokupacijama. Kuća kao paradigma životnog prostora, isto kao i otok, mikrokozmos je jakih individualnih obilježja.

Izložba Svaka je kuća otok svojevrsni je eksperiment u kojem jedna tipična otočka kuća starog dijela grada Korčule postaje prostorom i scenarijem za izložbenu inscenaciju, van ustaljenih galerijskih parametara. U otočkoj izmještenosti i osamljenosti, ublaženom živošću otočkog ljetnog ritma, odvija se dijalog dvaju umjetnica, čiji se pogledi dosada nisu ukrštavali u jednom izložbenom prostoru.

Tonka Maleković  kroz in situ foto/video/instalaciju Rasti na drugu stranu(2013)problematizira prijelazna stanja, traume promjene, te njezin afirmativan potencijal. Kuća koja udomljuje Sivu zonu u njezinom je radu sagledana kao skulpturalno/arhitektonsko/metafizički objekt, te se njezino stanje, kao i okoliš suptilno problematiziraju označavanjem otvora kuće: fotografijama snimljenim in situ, zatim amplificiranim zvukom vode i prizorima tijela u vodi što upućuje na prostore s druge strane prizora i geografije psihe.

Nadija Mustapić kroz svoje audio i video instalacije Dodatni čin (2011) i Različiti počeci  (2009) potcrtava psiho-geografske profile prostora, koje dodatno performira bas kroz svoje osobne geste, te time uvodi druge vizije prostornosti.

Obje autorice u tom procesu koriste naglašeni performativni impuls. I dok jedna propituje i mogućnosti video medija i njegove fenomenološke i participacijske učinke na onoga koji gleda, druga se kroz koreografske orkestracije pozicionira naspram određenih prostornoneuralgičnih točaka, otpočinjući spontane procese igre i prepoznavanja.

O autoricama:

Nadija Mustapić rođena je 1976. u Rijeci, gdje trenutno živi i djeluje. Najčešće djeluje kroz formu višekanalnih audio/videoinstalacija, nonjena praksa ponekad uključuje dokumentarne i eksperimentalne filmove, crtež, grafiku, skulpturu, performans. Svojim radovima istražuje poetične nelinearne narative i odnose između prostornog konteksta i izvođačkog tijela koji s njime interagiraGlavni lik, kojeg gotovo uvijek igra sama autorica, izvodi apstrahirane radnje transformirajući pritom prostor zbivanja u prostor unutrašnjeg pejzaža i maginacije.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci da bi potom nastavila svoje usavršavanje u polju grafike i intermedija na poslijediplomskom studiju pri University of Iowa, gdje je od 2003. do 2006. godine predavala na Odsjeku za grafiku. Docentica je na Akademiji primjenjenih umjetnosti u Rijeci , gdje od 2011. godine sudjeluje u koncepciji i koordinaciji projekta međunarodnog diplomskog programa iz medijskih umjetnosti i praksi ADRIAART. Članica je umjetničkog kolektiva The Moving Crew, oformljenog u Iowi , SAD (www.themovingcrew.org). Od 2001. godine izlaže na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je prisutna na filmskim festivalima i videoselekcijama. Više o umjetnici na http://www.nadijamustapic.com

 

Tonka Maleković diplomirala je 2006. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Ante Kuduza. Radovi su joj pretežno prostorno i kontekstualno specifične intervencije ili participativne akcije u javnom prostoru. U svom radu često posrednom i neposredno propituje ekologiju i ekonomiju umjetničkog procesa i produkcije. Od 2003. izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je nekoliko nagrada (1. nagrada Essl CEE, 2007;  Zagrebački Salon 2009.; HDLU-ove Nagrade mladom umjetniku, 2010., finalistica nagrade za suvremenu umjetnost Radoslav Putar 2010.). Boravila je na nekoliko umjetničkih rezidencijalnih programa (DEFAULT Masterclassinresidence, Lecce; C.I.A. Pariz, Kulturkontakt Austrija, Beč;  KözelítésArtAssociation, Pečuh; CHIOSC, Kishinev; P.A.C.T. Zollverein, Essen…). Članica je HDLU-a, HZSU-a i udruge za suvremene umjetničke prakse, Slobodne veze.

2012. u suradnji s plesnim studiomLiberdance u Zagrebu, pokrenula je Haustor-galeriju LiberSPACE, prostor za provociranje privremene forme.

Živi i radi u Zagrebu.

Ivana Meštrov je nezavisna kustosica / znanstvena novakinja-asistentica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. Jedna je od ko-kustosica Bijenala mladih Mediterana Mediterranea 16/Errors Allowed (6/6-31/8/2013, Ancona, IT). Aktivna je članica udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze. Živi i radi između Splita i Zagreba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s