MOTEL TROGIR: IT IS NOT FUTURE THAT ALWAYS COMES AFTER// Open call

Duška Boban: Motel Trogir (bungalovi)

/SCROLL DOWN FOR ENGLISH SUMMARY/

MOTEL TROGIR: IT IS NOT FUTURE THAT ALWAYS COMES AFTER (*)

Poziv umjetnicima i umjetnicama za predlaganje /koncepta/ intervencije u javnom prostoru Trogira,  jesen 2014.

Projekt MOTEL TROGIR započeo je 2013. godine kao javna kampanja za afirmaciju i očuvanje arhitekture socijalističkog modernizma, s naglaskom na jadranske motele arhitekta Ivana Vitića u Trogiru i Rijeci. Nizom akcija, javnih rasprava, stručnih tura za javnost u više gradova, istraživačkog rada, te uz snažnu podršku stručne i šire kulturne javnosti, krajem 2013. godine Motel Sljeme u Trogiru i formalno je stekao status zaštićenog spomenika kulture RH, a Vitićev Motel Panorama kod Rijeke u preceduri je da zaštitu dobije čime će ujedno postati i prvi uopće objekt s formalnim spomeničkim statusom u Rijeci izgrađen nakon Drugog svjetskog rata.

Oba motela u lošem su stanju kao direktna posljedica privatizacije. U trogirskom slučaju, zbog neriješenih vlasničkih odnosa cijeli slučaj je na sudu, sve kao posljedica netransparentne privatizacije društvene imovine 1990-ih, a zgrada je u “zamrznutom statusu” i uz neznatne intervencije, zapravo kontinuirano propada.

motel trogir arhiv

MOTEL TROGIR nije samo Vitićeva zgrada koja jest simptom odnosa prema prostoru (Dalmacije) uopće i nestanka društvenog ideala kao generativne jezgre urbanog planiranja i izgradnje danas. Utoliko projektom MOTEL TROGIR nastojimo otvoriti raspravu o gradu, nestanku javnosti i krizi društvenosti.

Početkom listopada 2014. započinjemo s nizom javnih razgovora i intervencija u javnom prostoru grada Trogira te ovim putem pozivamo zainteresirane umjetnike i javnost da nam pošalju kratki opis prijedloga koncepta intervencije za trogirski javni prostor.

Zona Motela (koja ima neodređen vlasnički status i stoga je pristup načelno moguć, ali ne sasvim javan te prijedlozi intervencija trebaju uvažiti te specifične okolnosti), nalazi se uz Jadransku magistralu, glavni prometni pristup gradu, ali i lokalno najaktivniju liniju revitalizacije: na njoj su i autobusni kolodvor, tržnica, nova šetnica, budući dječji vrtić i nogometni stadion, ali i druga gradska neuralgična točka – zapušteni povijesni Garagninov vrt koji uživa spomenički status od 1962. godine, a koji smo odabrali kao drugi fokus ove faze projekta.

Garagnin

Napominjemo da su lokaliteti samo djelomično zadani i intervencija se može dogoditi i u nekom drugom gradskom ambijentu, ali je poželjno da se intervencije na neki način referiraju na neku od dvije predložene lokacije, no to nije uvjet.

Zbog ograničenog troškovnika, odabrani umjetnički radovi imat će i vrlo ograničen produkcijski budžet, a umjetnici će dobiti simboličnu naknadu za svoj rad. Boravak umjetnika u Trogiru ograničen je na tri dana. Put i smještaj bit će osigurani.

Prijedloge radova šaljite na adresu: slobodne.veze@gmail.com do 15. 09. 2014.

Prijedlozi trebaju sadržavati kratki opis intervencije (ne više od 500 riječi), okvirni troškovnik i kratku biografiju predlagača. Ove godine preferiraju se efemerni i performativni radovi, ali to nije uvjet.

Na primjeru MOTELA TROGIR nadamo se potaknuti širu raspravu o javnom prostoru, ali i afirmirati poziciju podruštvljavanja, nasuprot onoj privatizacije.

Trogir_ Ciovo bridge_traffic jam

Budući da je Trogir, a tu taj grad nije iznimka, žrtva devastacije i neodgovornosti dobrog dijela lokalnih političkih elita, što se u zadnjih par desetljeća manifestira valovima regresivnog konzervativizma i posljedicama, te uopće totalno nenavikao na jezik suvremene umjetnosti, ovim projektom namjera nam je potaknuti stvaranje zajednice angažiranih i društveno odgovornih građana.

Naime, „složenost procesa koji diktiraju organizaciju i upravljanje našim gradovima mora biti ne samo sustavno raspravljana, već više no ikad dijeljena i otvorena među proširenim poljem sudionika”. Projekt stoga nije samo pokušaj skretanja pažnje i formalne trajne zaštite jedne izuzetne zgrade ili zgrada, već ga vidimo i kao “protagonista”/generatora rasprave o svakodnevici Trogira tj. života njegovih građana, nadajući se da ovakav projekt u svojoj proširenoj verziji ima mogućnost doprinijeti emancipaciji kritičkog mišljenja i prakse s dugoročnom posljedicom većeg interesa za sudjelovanje u procesima od važnosti za lokalnu zajednicu, od prostornih politika nadalje.

Uopće preferiramo odgovornost pred profesionalnošću u distribuciji odnosa unutar projekta, (iako se ta dva pojma ne isključuju). Želja nam je da MOTEL TROGIR postane referentna točka progresivne društvene misli i prostornog djelovanja u lokalnoj sredini, između ostaloga i putem intervencija u samo tkivo grada s ciljem skretanja uobičajenog pogleda i razmišljanja o gradu.

Organizacijski tim: Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićin, Diana Magdić, Saša Šimpraga

Informacije/fotografije i linkove na ciljane lokalitete možete naći na našem blogu:

http://moteltrogir.tumblr.com/

(Pažnju skrećemo na temat „Vitićevi jadranski moteli“ objavljen u Zarezu u redakciji MOTELA TROGIR- http://www.zarez.hr/clanci/motel-trogir-proizvod-javnosti , te intervju s Anom Šverko oko Garagninovog vrta- pronađite ga ovdje: http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/tajne-trogirskog-vrta )

Za dodatne upite: slobodne.veze@gmail.com

Podrska: Ministarstvo kulture RH

(*) Naslov je originalno korišten u tekstu Branimira Dimitrijevića (“Some reflections on the project “Political Practices of (Post-) Yugoslav Art”) objavljenog 2010. u časopisu Red Thread/Issue 2 (2010).

Trogir AERIAL VIEW

EN

MOTEL TROGIR: IT IS NOT FUTURE THAT ALWAYS COMES AFTER (*)

Call for proposals //interventions in public space// Trogir, Croatia- autumn 2014.

Project MOTEL Trogir began in 2013 as a public campaign for the recognition and preservation of socialist modernist architecture, focusing on architect Ivan Vitic’s Adriatic motel in Trogir (1965) and another one in Rijeka. A series of actions, public discussions, expert tours for general public, extensive research, along with a strong support of the professional and general public at the end of 2013, resulted in the fact that the Motel Sljeme in Trogir formally acquired the status of a protected monument of culture. Vitic’s other motel- motel Panorama in the city of Rijeka is “in the procedure” to be formally protected. Both motels are in poor condition as a direct result of privatization. In Trogir, due to unresolved ownership relations, the whole case is in court. As a result of non-transparent privatization of what was once the social property in the 1990s, the building is today in a “frozen status” and along with poor maintenance it subsequently deteriorates.

motel trogir by iris meder

MOTEL Trogir is not only a building, it is a symptom of the space politics (in Dalmatia) and of a disappearance of the social ideal as the generative core of urban planning and construction today. Therefore the MOTEL Trogir project strives to open up a discussion about the town of Trogir, the problem of shrinking public and the general crises of sociability.

In early October 2014 begins a series of public talks and interventions in public space of the town of Trogir and hereby we invite interested artists and the public to send us a brief description of the concept for an intervention in Trogir public space.

The zone of the Motel has a vague ownership status and therefore the approach is in principle possible, but not quite public, thus the interventions and proposals should take into account these specific circumstances. It is located along the main Adriatic road- the main access to the city, but also the most active local revitalization line with a bus station, town market, new walkway, a kindergarten and football stadium along its way, as well as other city neuralgic point – a neglected historical Garagnin garden which enjoys the status of the culture monument in 1962., and that we have chosen as the focus of the second phase of the project.

Proposals should be sent to: slobodne.veze@gmail.com till September 15th 2014.

Proposals should include a brief description of the intervention (no more than 500 words), a framework of the budget and a brief biography. This year, we prefer ephemeral and performative works, but it is not a requirement.

Since this is the pilot program aiming to activate local communities and the financial support is limited, foreign artists are also encouraged to apply- but the funding for them should be raised additionally.

We are open to all your questions and will be happy to assist you.

The MOTEL TROGIR team

Support: Ministry of Culture of the Republic of Croatia

MK_logo

duska boban- motel trogir 3

Duska Boban_ Motel Trogir 2

motel-trogir mala bungalovi DB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s