At The End of Utopia_Zagreb city walk: Peščenica

<English below>

NA KRAJU UTOPIJE

U subotu, 17. lipnja 2017. u 19 sati, započinje treća ovogodišnja šetnja MOTEL TROGIR projekta.  Mjesto sastanka: Ulica grada Vukovara/ tramvajska stanica Ivanićgradska, kod oglasnog stupa-kišobrana

Na početku njene urbanizacije uoči Prvog svjetskog rata, Peščenici je predodređen karakter radničke i industrijske četvrti na istočnoj periferiji Zagreba. Taj ju je imidž pratio i za razdoblja socijalističke Jugoslavije kada je Peščenica višestruko narasla podizanjem novih stambenih kapaciteta i zgrada društvenog standarda, ali i pretvorila se u jedan od uspješnijih primjera izgradnje socijalno povezanog kvarta sa potencijalom za vlastitu kulturnu proizvodnju i formiranje prepoznatljivog identiteta. Šetnjom koja započinje na posljednjoj dionici Ulice grada Vukovara, nekadašnjih Proleterskih brigada, razgledat ćemo arhitekturu, elemente urbane opreme i umjetnosti u javnom prostoru iz 1970-ih i 1980-ih godina, desetljeća koje je Peščenica intenzivno proživljavala na samom rubu (i onkraj) projekta socijalističke modernizacije.

Stručno vodstvo: Lidija Butković Mićin i Saša Šimpraga

_

EN

At the beginning of its urbanization on the eve of the First World War, Peščenica neighbourhood was conceived as the industrial and workers district on the eastern outskirts of Zagreb. This image persisted during the period of Socialist Yugoslavia when Peščenica had multiplied by raising new housing capacities and building standards, but also turned into one of the more successful examples of building a socially connected neighbourhood with the potential for its own cultural production and the formation of a recognisable identity. Walking on the last section of the Vukovarska Street, former name- Proletarian Brigades, we will look at the architecture, elements of urban equipment and art in public space from the 1970s and 1980s, decades that Peščenica was intensely experiencing on the very edge (and beyond) of the project of Socialist modernization.

Professional guidance: Lidija Butković Mićin and Saša Šimpraga

Projekt Motel Trogir posvećen je promišljanju, afirmaciji, zaštiti i reaktualizaciji arhitektonske baštine modernizma druge polovice 20. stoljeća.

Motel Trogir je projekt udruge za suvremene umjetničke prakse – Slobodne veze.

Projekt Motel Trogir u 2017. godini podržavaju Ministarstvo kulture RH i Zaklada Kultura nova.

image
image

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s