Katerina Duda: A step for Koteks @ VN Gallery_ Zagreb

marko_ tekvando

Katerina Duda: KORAK ZA KOTEKS

Galerija Vladimir Nazor (VN), Zagreb

20/06/2017 – 08/07/2017.


“Korak za Koteks”, dvokanalna video instalacija multimedijalne umjetnice Katerine Dude, predstavlja pomak u pristupu i tretiranju problematike sportsko-prodajnog kompleksa Gripe-Koteks (Split). Događa se obrat: sport, napose rekreativni, ulazi u fokus umjetničkog rada, odnosno zauzima ravnopravnu poziciju s temom arhitekture, pokušavajući predstaviti afirmativni emancipatorski aspekt rekreativnog sporta, ali i sporta općenito. Pritom temu ne idealizira, već usmjerivši se na site specific odnos Split – sport – Koteks, istražuje relacije koje ga premrežuju.„Kuća slave splitskog sporta“ smještena u sklopu Koteksa s ciljem „ovjekovječivanja vrhunskih sportskih dostignuća i osoba koje su ih stvarale”, naličje je odnosa sporta i Splita, ujedno i prvi kadar video rada. Lice čine sportaši, profesionalni, ali napose rekreativni, čiji je odnos prema arhitekturi Koteksa – s kojim su, kao ključnim mjestom sportskog života grada, infrastrukturom sporta, nepovratno povezani – u fokusu rada “Korak za Koteks”.
(iz teksta Petre Dolanjski)

Rad Korak za Koteks produciran je u sklopu programa “Istok je zapadno od Zapada”, projekta Motel Trogir, udruge Slobodne veze uz podršku BJCEM, Mediterranea 18.

EN

“A Step For Koteks”, the two-channel video installation by multimedia artist Katerina Duda, represents a shift in the approach and treatment of the sports and shopping complex Gripe-Koteks (in Split). There is a turning point: sport, particularly recreational, enters the focus of artistic work, assuming an equal position with the theme of architecture, trying to present the affirmative, emancipatory aspect of recreational sport, as well as sports in general. However, this is not idealised approach to the subject; by focusing on the site- specific relationship between the city of Split – sport – Koteks, it rather explores the relations that (re)define it. The “House of Glory of Split Sports” which is located within Koteks complex with the goal of “perpetuating the top sport achievements and the people who created them” is at the back of the relation between the sports and Split and the first frame of the video work. The “face” is made of athletes, professionals, but especially recreational sportsmen, who are irreversibly linked with Koteks architecture – for the fact that this is still one of  the main sporting places of the city – and this is the focus of the “Step for Koteks” video. (…)

(From the text by Petra Dolanjski)

“A Step Koteks” was produced within the program “The East is West of the West”, of  the Motel Trogir project, with the support of BJCEM- Mediterranea 18.

korak za koteks_ k duda 1

korak za koteks_ k duda

korak za koteks_ k duda 2

korak za koteks_ k duda 3

Motel Trogir projekt u 2017. godini podržavaju Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s