CONTRETEMPS_ LECTURE SERIES #3

mmm_ bjazic interview

Mediterranean Modernism Network: Lecture Series 

Tamara Bjažić Klarin in conversation with architect Nebojša Weiner

 

The third episode from the Contretemps series will host architect Nebojsa Weiner, a protagonist of the program of Yugoslav Technical Assistance to African countries in the period 1960s- 1980s. Weiner will discuss with Tamara Bjažić Klarin, PhD. The lecture will take place on June 19, 2019, starting at 7 pm in the premises of the Association of Architects of Croatia / Zagreb Architects Associaton, Trg bana Jelačića 3/1

The authentic position of Yugoslavia in between the East and the West, that is, the affiliation to the Non-Aligned Movement enabled Croatian architects to operate on almost all continents. Nebojša Weiner took this opportunity and participated in the programs of Technical Assistance of Socialist Yugoslavia to the African countries as well as in the South Adriatic project within which he spent some time in the United States.

The first Weiner’s engagement in Africa lasted from 1965 to 1970. From the position of the architect of the Ostrogović Architectural Bureau, he goes to Ghana where he is working on the project of extension of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi. The project was started in 1961 by Croatian architects Miro Marasović, Nikša Ciko and Berislav Kalogjera. Specialization in the field of school projects led Weiner back to Africa in the early 1980s, where he was involved in the making of architectural study for the Umtali  Engineering Faculty in Zimbabwe. The focus of this public interview will be on Weiner’s African experiences, but it will also open a discussion about the international position of the Yugoslav / Croatian architecture of the 1960s and 1970s emphasizing the “knowledge import and export”.

Tamara Bjažić Klarin, PhD, is a senior scientific associate of the Institute of Art History in Zagreb. The subjects of her scholarly work are the dissemination of architectural and planning concepts and practices through various knowledge exchange platforms, including various domestic and foreign organizations. She is also focused on work by Ernest Weissmann, one of the key co-creators and  organizers of the United Nations Experts Network. Bjažić Klarin is the author of the book “Ernest Weissmann: Socialy Engaged Architecture, 1926-39” and numerous scientific papers. She is the author of the “Suvremenici” series about Nebojsa Weiner, produced by Croatian Television (edited and directed by Ana Marija Habjan).

The Contretemps Lecture Cycle is held in cooperation with the Association of Croatian Architects (UHA), and is organized within the project Motel Trogir.

Acknowledgement: Ana Dana Beroš

The project Motel Trogir in 2019 is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Kultura Nova Foundation.

ulaz_knust_moteltrogir

Treće događanje u ciklusu Protuvrijeme/Contretemps razgovor je s arhitektom Nebojšom Weinerom, sudionikom programa Tehničke pomoći Jugoslavije afričkim zemljama 1960-ih i 1980-ih godina. S arhitektom Weinerom razgovarat će dr.sc. Tamara Bjažić Klarin. Predavanje će se održati 19. lipnja 2019. s početkom u 19 sati u prostorima Udruženja hvatskih arhitekata / Društva arhitekata Zagreba.

Autentična pozicija Jugoslavije u međuprostoru između Istoka i Zapada, odnosno pripadnost Pokretu nesvrstanih omogućila je hrvatskim arhitektima djelovanje na gotovo svim kontinentima. Nebojša Weiner je tu priliku i iskoristio sudjelujući u programima Tehničke pomoći socijalističke Jugoslavije zemljama Afrike te projektu Južnoga Jadrana u sklopu kojega boravi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prvi Weinerov angažman u Africi trajao je od 1965. do 1970. godine. S pozicije arhitekta projektanta u Arhitektonskom birou Ostrogović odlazi u Ganu gdje radi na proširenju Sveučilišta znanosti i tehnologije Kwame Nkrumah u Kumasiju. Projekt su 1961. započeli hrvatski arhitekti Miro Marasović, Nikša Ciko i Berislav Kalođera. Specijalizacija u području školstva odvela je Weinera ponovno u Afriku početkom 1980-ih gdje je angažiran na izradi studije Tehničkog fakulteta Umtali u Zimbabveu. S arhitektom Weinerom razgovarat ćemo o njegovim afričkim iskustvima, ali i međunarodnoj poziciji jugoslavenske/hrvatske arhitekture 1960-ih i 1970-ih sa stajališta importa i eksporta znanja.

Dr.sc. Tamara Bjažić Klarin viša je znanstvena suradnica Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Teme njezinog znanstvenog rada su diseminacija arhitektonskih i planerskih koncepata i praksi putem različitih platformi razmjene znanja, među kojima su i različite domaće i inozemne organizacije, te rad Ernesta Weissmanna, jednog od ključnih sukreatora i organizatora mreže eksperata Ujedinjenih naroda. Bjažić Klarin je autorica knjige “Ernest Weissmann: društveno angažirana arhitektura, 1926-39.“ i više znanstvenih radova. Scenaristica je emisije serijala “Suvremenici” o Nebojši Weineru u produkciji Hrvatske televizije (urednica i redateljica Ana Marija Habjan).

bjazic_weiner_ interview

Ciklus predavanja održava se u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata (UHA), a organiziran je u sklopu projekta Motel Trogir.

Motel Trogir je projekt Udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze iz Zagreba.

Zahvala: Ana Dana Beroš

Projekt Motel Trogir u 2019. godini podržavaju Ministarstvo kulture RH i Zaklada Kultura nova.

image
image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s