It is not future that always comes after. Exhibition @MKC Split

koteks_gripe

Please scroll down for English text

NIJE UVIJEK BUDUĆNOST ONO ŠTO DOLAZI

Pogled na umjetničku produkciju projekta Motel Trogir 2014.- 2018.

GALERIJA MKC Split/ Dom mladih_ Ulica slobode 28

Otvaranje 11.10. (četvrtak) u 20h

MOTEL TROGIR od svog začetka 2013. godine funkcionira kao građanska kampanja i projekt usredotočen na društvenu valorizaciju i formalnu zaštitu arhitekture kasnog modernizma u Hrvatskoj, graditeljske baštine kojoj još uvijek nije posvećena sustavnija institucionalna pažnja. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu jadranskih motela arhitekata Ivana Vitića te arhitektonskih i urbanističkih vrijednosti srednjodalmatinskog modernizma druge polovine 20. stoljeća. Projekt je razvio specifičnu metodologiju koju možemo opisati kao spoj građanskog aktivizma te znanstvenog, publicističkog, kustoskog i edukativnog rada.

Ovom prilikom predstavljamo dio umjetničke produkcije projekta, nastale u razdoblju između 2014. i 2018. godine, od prvih intervencija u javnom prostoru Trogira, preko radova osmišljenih na intenzivnim umjetničkim rezidencijama i studijskim putovanjima, sve do recentnih tematiziranja kompleksa KoteksGripe u Splitu i postavljanja info-signalizacije za dva antologijska ostvarenja modernističke arhitekture u Dalmaciji, za trogirski Motel Soline (Sljeme) Ivana Vitića i za zgradu Dječjeg lječilišta u Krvavici Rikarda Marasovića. Naslov publikacije koju smo izdali 2016. godine Motel Trogir: nije uvijek budućnost ono što dolazi, ujedno je i naziv ove izložbe koja sažima i kontekstualizira naš rad u zadnjih pet godina.

Na izložbi sudjeluju: Katerina Duda, Katharina Swoboda, Nikolas Ventourakis, Duška Boban, Gildo Bavčević, Siniša Labrović, Igor Juran, Neli Ružić, Jan Pavlović, Ana Zubak

Koncepcija: Nataša Bodrožić uz potporu Motel Trogir tima (Saša Šimpraga, Lidija Butković Mićin)

Projekt Motel Trogir u 2018. podržavaju Ministarstvo kulture RH, Zaklada Kultura nova, Austrijski kulturni forum Zagreb. 

 

koteks-gripe_ duda

EN

IT IS NOT FUTURE THAT ALWAYS COMES AFTER

A review of the artistic production of the Motel Trogir project 2014-2018

Gallery MKC_ Ulica slobode 28, Split

October 11th- October 31st // Opening_ Thursday, Oct 11th @ 8pm

The MOTEL TROGIR project was launched in 2013 as a civic campaign and a project focused on social valorisation and formal protection of the architectural legacy of late modernism in Croatia, architectural heritage which is still not submitted to systematic institutional care. Special emphasis was placed on the protection of the Adriatic motels of the architect Ivan Vitić and the architectural and urbanistic values of Central Dalmatian modernism of the second half of the 20th century. The project consists of many activities and has developed a specific methodology which can be described as a combination of civic activism and scientific, publishing and educational work, including curating and producing contemporary art projects.

On this occasion, we present a part of the artistic production of the project, which took place between 2014 and 2018, starting with the first interventions in the public space of Trogir, through works produced during intensive artistic residences and study trips, until the recent thematisation of the KoteksGripe complex in Split and setting up info-signaling for two anthological accomplishments of modernist architecture in Dalmatia, for the Motel Soline in Trogir (architect Ivan Vitić, 1965) and for the Children’s Health Resort in Krvavica (architect Rikard Marasović, 1962-1964). The title of the publication we issued in 2016 Motel Trogir: It is not future that always comes after, is also the name of this exhibition that summarizes and contextualises our work in the last five years.

Artists: Katerina Duda, Katharina Swoboda, Nikolas Ventourakis, Duška Boban, Gildo Bavčević, Siniša Labrović, Igor Juran, Neli Ružić, Jan Pavlović, Ana Zubak

Concept: Nataša Bodrožić supported by the Motel Trogir team (Saša Šimpraga, Lidija Butković Mićin)

Motel Trogir is a project by Loose Associations (Slobodne veze), contemporary art practices.

The Motel Trogir project in 2018 is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the Kultura Nova Foundation and Austrian Cultural Forum Zagreb.

MIN KULT LOGO EN  KN_ LOGO akf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s