aBook [artist’s book]

aBook

[Scroll down for English]

aBook [artist’s book] :

predstavljanje Praktikuma  Kustoske platforme 2013.

15.03. – 12.04.2013.

Galerija Galženica, Trg Stjepana Radića 5, Velika Gorica

Otvorenje izložbe je 15.3. u 20 sati.

Izložbom aBook [artist’s book] polaznici ovogodišnjeg programa Kustoske platforme, uz mentorstvo Ane Kovačić i asistenciju Mateje Kuke, predstavljaju svoj istraživački rad na temu knjige umjetnika. 

Polaznici i polaznice proveli su istraživanje zanimljivog i aktualnog područja te su bili podijeljeni u šest različitih grupa koje su se bavile definiranjem samog pojma knjige umjetnika, povijesnim razvojem, vizualnom poezijom, knjigom umjetnika danas te suradnjom umjetnika i kustosa. Na izložbi će kroz brojne primjere biti predstavljeni rezultati njihovog rada. Mnoge su definicije knjige umjetnika i mnogo je načina na koje ih umjetnici oblikuju. Ono što knjigu umjetnika čini drugačijim medijem od ostalih umjetničkih ostvarenja jest činjenica da ju se može uzeti u ruku, čitati, listati, gledati, opipati te na taj način ostvaruje blisku vezu s publikom. Umjetnici je shvaćaju kao prostor kojeg mogu ispuniti te na taj način prenijeti svoje ideje, stavove, intimna razmišljanja ili aktivistički progovoriti o temama koje ih zanimaju.

Knjiga umjetnika pojavljuje se zajedno s avangardnim pokretima početkom 20.st, a u Hrvatskoj pojavom konceptualne umjetnosti 60-ih godina 20.st. Iako pod pojmom knjige umjetnika podrazumijevamo i knjige poezije J.P. Kamova iz 1907. te zbirke konkretne poezije (J. Stošić, Đerdan), procvat tog medija dogodio se s pojavom grupe Gorgona i konceptualnim umjetnicima (Stilinović, Trbuljak, Iveković i ostali). Dio izložbe bavi se vizualnom poezijom koja se javlja s neoavangardnim pokretima u zemljama bivše Jugoslavije 1960-ih i 1970-ih. Vizualna poezija je granični medij između poezije i likovne umjetnosti, a ono što ih spaja jest svijest o jeziku kao materiji. Uz knjige vizualne poezije biti će izložena i popratna dokumentacija (časopisi, katalozi izložbi, eseji). Važan dio izložbe predstavljaju i knjige umjetnika danas. Mlađi umjetnici kroz ovaj medij reagiraju na društvene i političke fenomene ili reflektiraju svoj intimni svijet. Njihove knjige umjetnika nastaju često u sklopu istraživanja ili razrade nekog kasnijeg djela, ali nekima je i sama knjiga krajnji cilj. Često se dogodi da se čvrsta granica između dizajnera i umjetnika izgubi, što možete vidjeti u radovima studenata Dizajna vizualnih komunikacija s UMAS-a. Zanimljivo je istraživanje grupe koja se bavi odnosom umjetnika, kustosa i dizajnera, a koja je na vlastitom primjeru isprobala odnos navedenih uloga. Zanima ih privatan i intiman odnos s publikom. Izradili su vlastitu knjigu umjetnika koja doživljava svakodnevnu prezentaciju, a na izložbi će biti izložene male istraživačke prezentacijske forme koje bilježe život knjige.

Izložbu prati katalog aBOOK [artist’sbook] Knjiga umjetnika — područje eksperimenta koji će biti predstavljen na samom otvorenju.

Na izložbi će biti predstavljene knjige sljedećih umjetnika: Zvonimir Balog, Vlasta Delimar, Braco Dimitrijević, Fokus Grupa, Gorgona, Grupa Bosch&Bosch, Grupa šestorice autora, , Sanja Iveković, , Luka Kedžo, Neva Kiš, Darko Kolibaš, Antun B. Kolumbić, Branko Maleš, Dimitrije Bašičević Mangelos, Sanja Marčetić, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Dražen Mazur, Ivan Jelinčić Merlin, Miron Milić, Bojan Mucko, Martin Peranović, Jelena Perišić, Ivana Pipal, Barbara Radelja, Sven Razum, Mladen Stilinović, Josip Stošić, Tea Stražičić, Jaroslav Supek, Marko Tadić, Stipan Tadić, Miroljub Todorović Goran Trbuljak, Mario Udženija, Milko Valent, Borben Vladović i Franci Zagoričnik.

Suradnici – polaznici programa KP 2012./2013.: Lea Fujs, Ivona Marendić, Adela Lovrić, Dina Pokrajac, Petra Cegur, Nikolina Demark, Lea Horvat, Sanja Sekelj, Marko Španjol, Ana Mirilović, Nambi Kezić, Ana Škegro,Tina Rajić, Jelena Markota, Melita Matović, Rea Vargović, Vida Guzmić, Barbara Majnarić, Ivana Čuljak, Marta Banić, Martina Salaj

Mentorica: Ana Kovačić

Asistentica mentorice: Mateja Kuka

Izbor radova: Polaznici KP 2012./2013.

Vizualni identitet kataloga: Ivan Klis i Damir Prizmić

————————————————————————————————–

EN

Participants of this year’s Curator’s platform conducted a research of a very interesting and actual field . They were divided into six different groups which were dealing with: definition of artist’s book, historical development, visual poetry, contemporary artist’s book and designer – curator based collaboration.

Artists:

Zvonimir Balog, Vlasta Delimar, Braco Dimitrijević, Fokus Grupa, Gorgona, Vladimir Gudac, Tina Gverović, Sanja Iveković, Luka Kedžo, Neva Kiš, Darko Kolibaš, Antun B. Kolumbić, Katalin Ladik, Branko Maleš, Dimitrije Bašičević Mangelos, Sanja Marčetić, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Slavko Matković, Dražen Mazur, Ivan Jelinčić Merlin, Miron Milić, Bojan Mucko, Martin Peranović, Jelena Perišić, Ivana Pipal, Barbara Radelja, Sven Razum, Mladen Stilinović, Josip Stošić, Tea Stražičić, Jaroslav Supek, Balint Szombathy, Marko Tadić, Stipan Tadić, Miroljub Todorović, Goran Trbuljak, Mario Udženija, Milko Valent, Borben Vladović & Franci Zagoričnik.

There are many different definitions of what an artist’s book is and many different ways in which it can take form. What makes the artist’s book a specific medium when compared to other forms of artistic expression is the fact that one can hold it, read it, touch it and consequently the artist can achieve an intimate relationship with the audience. The artists perceive it as a space they can fill and in doing so, transfer their ideas, attitudes, intimate reflections or speak out loud about topics they are interested in. Artist’s book is a medium that emerged as part of the avangarde movements at the beginning of the 20th century, and the conceptual art of the 1960s. Although under this umbrella term we include also poetry (J. P. Kamov, 1907) and concrete poetry books (Josip Stošić, Đerdan), the real flourishing of the medium happened with the emergence of Gorgona group and conceptual artists. (Stilinović, Trbuljak, Iveković and others) Part of the exhibition is dedicated to visual poetry which was an important aspect of the neo-avangarde movements in former Yugoslavia, in the 1960s and the 1970s. Visual poetry is an intermedial art form between poetry and visual arts. The understanding of language as a material is what brings them together. Along with visual poetry books we will also exhibit documentation of the artwork (visual poetry magazines, exhibition catalogs, essays) Contemporary artist’s books also make an important part of this exhibition. Young artists use this medium to react to social and political issues, or reflect their intimate world. Their artist’s books often arise within a wider research, creative process or development of a later work, although for some they can be the ultimate goal. Often the strict line that separates the designer’s and the artist’s imput is crossed, which can bee seen in the works of UMAS Design and Visual Communication students from Split The exhibition is curated by the participants of the Curator’s Platform, mentored by Ana Kovačić, assisted by Mateja Kuka.

*The Curatorial Platform is a programme dedicated to additional theoretical and practial education in the field of contemporary art. This year’s programme comprises three different moduls: Artist’s Book as the Field of Experiment, Fragmented Insight Into the History of Exhibiton Practices and Curating Arrangements From the 19th Century Untill Today, Curating on the Network and a field trip to Belgrade. A special place in the programme was reserved for curating a real exhibiton as part of the Artist’s Book as the Field of Experiment modul. This gave the participants the opportunity to learn different methodical, tehnical and theoretical tools regarding the conception and realisation of contemporary art exhibitions.

More about the exhibition aBook: www.galerijagalzenica.info

4110448_300

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s