Mediterranean Network of Modernism_ Algeria

IMG_2341

English below

MEDITERANSKA MREŽA MODERNIZMA: ALŽIR

Zagreb, klub Booksa, 1. lipnja 2017. u 20 sati.

U sklopu razvoja Mediteranske mreže modernizma koju je inicirao projekt Motel Trogir, u proljeće 2017. godine ostvareno je studijsko putovanje u Alžir s fokusom na arhitektonsku modernističku baštinu i razvoj suradnje s prijateljskim organizacijama i institucijama u toj najvećoj afričkoj zemlji.

Uz Natašu Bodrožić i Sašu Šimpragu iz projekta Motel Trogir koji će ukratko predstaviti segmente arhitektonske modernističke baštine Alžira s naglaskom na djela autora poput Oscara Niemeyera i Fernanda Puillona, gosti večeri bit će i povjesničar Tvrtko Jakovina koji će dati pregled povijesnih odnosa Alžira i socijalističke Jugoslavije, odnosno danas Hrvatske, te arhitekt Andrija Mutnjaković koji će govoriti o (neizvedenim) projektima zgrada parlamenta i nacionalne knjižnice za Alžir, nastalih na poziv alžirske Vlade.

Projekt Motel Trogir posvećen je promišljanju, afirmaciji, zaštiti i reaktualizaciji arhitektonske baštine modernizma druge polovice 20. stoljeća. Uz Vitićev trogirski motel po kojem je projekt i nazvan, u fokusu aktivnosti je modernizam u Dalmaciji i šire te međunarodno povezivanje sa sličnim incijativama, osobito u mediteranskim zemljama.

Projekt Motel Trogir u 2017. godini podržavaju Ministarstvo kulture RH i Zaklada Kultura nova.

EN

MEDITERRANEAN NETWORK OF MODERNISM: ALGERIA

Zagreb, Booksa Club, June 1, 2017 at 8 pm

As part of the development of the Mediterranean Network of Modernism initiated by Motel Trogir, in spring 2017, a study trip to Algeria with a focus on architectural modernist heritage and the development of cooperation with friendly organizations and institutions in that largest African country was realized. With Natasa Bodrožić and Saša Šimpraga from the Motel Trogir project, which will briefly present segments of the architectural modernist heritage of Algiers with an emphasis on the works of architects Oscar Niemeyer and Fernando Puillon, the guests will be also the historian Tvrtko Jakovina who will give an overview of the historical relations of Algeria and Socialist Yugoslavia (today Croatia), and architect Andrija Mutnjaković, who will talk about (unrealized) projects of the parliament building and the national library of Algeria, which were made by him at the invitation of the Algerian government.

The Motel Trogir project is devoted to the reflection, affirmation, protection and re-evaluation of the architectural heritage of modernism in the second half of the 20th century. In addition to Ivan Vitić’s motel in Trogir after which the project is named, the focus of our activities is modernism in Dalmatia and beyond, as well as the international collaboration with similar initiatives, especially in Mediterranean countries.

_

Motel Trogir is a project of the Loose Associations (Slobodne veze)- contemporary art practices.

The project Motel Trogir in 2017 is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Kultura nova foundation.

image
image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s